Передачі українською мовою виходять у середу з 08:00 до 09:00
Image and video hosting by TinyPic

L'UCRAINA E' AI CONFINI СON L'UNIONE EUROPEA E NON AI CONFINI CON L'EUROPA! 
УКРАЇНА - ЦЕ ЄВРОПА І МЕЖУЄ З ЄС, А НЕ ЗНАХОДИТЬСЯ НА МЕЖІ З ЄВРОПОЮ!


Вівторок, 20.03.2018, 07:16

Вівторок, 20.03.2018, 07:16

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ
НАВІГАЦІЯ
TICKET online
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
FRIENDS&PARTNERS
СТАТИСТИКА
UniCredit інформує
СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА
ТРУДОВА МІГРАЦІЯ
НАША КНОПКА

АКТУАЛЬНІ ВІДЕО
Вхід

Головна » 2013 » Січень » 11 » МВС України у 2013-15 роках створить сурогат на поліцію — "MILIPOLICE"
11:42
МВС України у 2013-15 роках створить сурогат на поліцію — "MILIPOLICE"
 
Міліція завжди на варті інтересів держави
Розмови про бажання МВС України реформувати міліцію в поліцію ведуться ще з 2011 року. Батько цієї реформи нардеп від Партії Регіонів Василь Грицак відповідний законопроект про "Поліцію та Жандармерію” зареєстрував у ВР України ще 3 липня 2012 року в той сам день як регіонали пропхали свій закон про регіональні мови.

Пройшло Євро-2012 під яке планувалось впровадити в Україні ці два нові органи, закінчився і сам 2012 рік, а віз так і залишився на тому ж місці де і був. Проте виглядає що і стара-нова влада про це не забула. Здути припалу порохом ідею наважився вчора перший заступник Міністра внутрішніх справ України Сергій Черних під час засідання Комітету ВР з питань законодавого забезпечення правоохоронної діяльності.
 
Зокрема він зазначив, що в Україні потрібно розпочати зі створення Національної Поліції України та Державного Бюро Розслідувань — аналог російському ФБР чим неначе "переплюнув” свого попередника і автора реформи однопартійця Грицака, оскільки за задумомв автора реформи, міліція мала бути ререформована у поліцію і окремо на базі внутрішніх військ МВС повинна була бути створена Жандармерія. А тут п. Черних запропонував створення аж Національної поліції. "Реформування міністерства на першому етапі доцільно розпочати зі створення національної поліції України, як центрального органу виконавчої влади, діяльність якої буде відбуватися та формуватись Кабінетом міністрів України через Міністра внутрішніх справ. Для досягнення цієї мети необхідно внести зміни до чинного закону "Про міліцію" або ухвалити інший закон "Про поліцію", - наголосив п. Черних.
 
Тут хочеться звернути увагу читача на одну делікатну деталь: Національна Поліція України (за задумом першого заступника міністра ВС України п. Черниха) буде забезпечувати основні правоохоронні функції, які на даний час виконують структурні підрозділи МВС, а саме: забезпечення громадської безпеки, боротьба зі злочинністю, розслідування злочинів, забезпечення безпеки дорожнього руху і навіть - охорона прав і свобод громадян — остання ж належить виключно до компетенції поліції, а не міліції, оскільки міліція — це не поліція і це ми зараз пояснимо.
 
Що таке міліція? Визначення: Міліція (з лат. militia - народне військо) - це робітничо-селянське добровільне формування в яке набиралось без скруполів совісті громадян для захисту інтересів держави. За часів СРСР міліція здійснювала охорону громадського порядку, соціалістичної власності, особистих та майнових прав громадян, вела боротьбу проти порушників правил соціалістичного співжиття та злочинців. Принципи організації та діяльності української міліції отримали подальший розвиток у Положенні про робітничо-селянську міліцію, яке було затверджено РНК УСРР 14 вересня 1920 р. В основу організації та діяльності української міліції були покладені ті ж принципи, що діяли і в міліції СРСР. За часів "незалежної” України її функції як і завдання не змінились. Як озброєному виконавчому органові влади, робітничо-селянській міліції присвоювався статус збройних частин особливого призначення з усіма її правами і обов'язками відповідно її статусу, який правово і юридично не відповідає статусу поліції. Слід також наголосити, що часто міліція використовувалася радянськими органами як каральний інструмент для боротьби з населенням, що поставало проти влади. Це фактично продовжується і досі.
 
Натомість поліція - це висококваліфікований, професійний, збройний орган ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ (а не правоохоронний, адже право можна лише захищати а не охороняти, або ж вести нагляд за його дотриманням), який є призначений для захисту прав та безпеки громадян і їх майна!
 
Окрім цього поліція є основою стабільності у державі та безпекою громадян. На неї ніхто не вправі чинити тиск, а та особа чи посадовець, яка намагається чинити на тиск на агента поліції, погрожує чи заставляє його робити те, що протирічить його прямим функціям, підпадає під негайний арешт та кримінальну відповідальність. У разі протиправних дій зі сторони агента поліції - його негайно притягується до цивільної або кримінальної відповідальності - в залежності від правопорушення, яке він скоїв.
 
Аналіз Закону України "Про міліцію". Норми та рекомендації Ради Європи
 
Опираючись на Спільну програму України і Європейської Комісії та Ради Європи і, зокрема, на пропозицію здійснити експертизу Закону України "Про міліцію" Рада Європи запросила експерта - пана Георга Пійла взяти участь у експертизі та викласти свої міркування у письмовому вигляді.
 
Експерт у своїй роботі спирався на наступні елементи: аналіз Закону України "Про міліцію" (далі - Закону) і Конституції України; порівняльне вивчення існуючих європейських стандартів і відповідних інструментів Ради Європи; враховував рішення, представлені в базі даних рішень Суду, спирався нa існуючу наукову літературу щодо відповідних питань.
 
Звіт містить п'ять частин:
 
- цей вступ,
- главу 1, яка пояснює принципи, на яких будується поліцейська діяльність у демократичній державі;
- главу 2 із загальними зауваженнями до Закону;
- главу 3 з більш конкретними постатейними зауваженням і побажаннями щодо вдосконалення Закону
- і, нарешті, останню главу з підсумками.
 
Експерт cтверджує, що сучасна міліція у такій державі, як Україна, не може абсолютно вважатись або порівнюватись з поліцією західних країн, оскільки елементи чинного Закону не відповідають стандартам світової практики, Ради Європи та судової практики Європейського суду з прав людини, а тому українська міліція, яка не є поліцією, для того щоб нею стати, потребує негайної докорінної реформи та прийняття нового відповідного закону.
 
На закінчення експерт звернув увагу Ради Європи і української сторони на свою повну готовність до подальших зусиль на шляху вдосконалення законодавства України на основі цих зауважень.
 
 
Поліція у демократичній конституційній країні. Завдання і правові рамки
 
Закон про поліцію, який широко застосовується у світовій практиці західних країн встановлює чіткі правові рамки для здійснення поліцейськими своєї діяльності. Постійна турбота про забезпечення прав і основних свобод людини визначає мету і цілі діяльності поліції, а також її компетенцію, надаючи у її розпорядження ряд інструментів належної безпеки і порядку.
 
У цьому відношенні поліцейський закон визначає межі поліцейської відповідальності, а також чітко установлює співвідношення між різними органами і найбільш суттєвими складовими частинами комплексу забезпечення виконання поліцейських завдань: керівних осіб і службовців поліції, а також громадян та їх об'єднань. Крім того у цьому законі передбачено владні повноваження, цілі, обов'язки та відповідальність служб і службовців поліції, що забезпечують не лише правову безпеку громадян, а й самих службовців поліції.
 
Законом передбачено обов'язок координації співпраці між підрозділами і службами поліції. Нарешті, Закон передбачає певні аспекти правової процедури у разі порушення службовцями поліції своїх повноважень, правову допомогу що пов'язана з такими випадками, а також негативні наслідки, що можуть виникати для поліцейських у результаті такої діяльності поліції.
 
Приписи щодо поліції мають розглядатись у світлі принципу поділу влади. Хоча такий закон і містить конкретні повноваження поліції, проте вони не мають права порушувати згаданий принцип і втручатись в діяльність судової гілки влади на різних рівнях реалізації права, тобто при розгляді, ухваленні рішення про правовий спір, а також його виконання.
 
Поліцейський закон базується на національних і міжнародних базових принципах конституційної держави, що захищають права і свободи громадян країни. Він уточнює і деталізує своїми нормами ці загальні принципи, установлюючи справедливе і раціональне співвідношення між ними. З метою забезпечення ясності норм поліцейського закону їх необхідно інтегрувати в одному тексті.
 
Поліцейський закон базується на розрізненні між поліцейськими органами і поліцейськими службами, більше уваги приділяючи юридичній природі заходів, що їх вживають органи, компетенції, яку вони отримують для того, щоб скеровувати поліцейські служби на виконання цих заходів, стаючи при цьому рукою закону.
 
Висловлюючи роль органів у здійсненні поліцейських повноважень, закон підкреслює пов'язану з цим відповідальність. Така сама увага приділяється ролі службовців поліції при здійсненні ними діяльності з виконання своїх завдань чи ролі службовців поліції взагалі. Для того, щоб забезпечити реалізацію своїх функцій належним чином органи поліції, відповідальні за діяльність тих чи інших служб, мають заздалегідь отримати відомості про наступну діяльність за певних ситуацій. Це дозволятиме їм розробляти вказівки до діяльності відповідним службам.
 
Закон має на меті забезпечити повнішу правову безпеку громадян. Це забезпечується, з одного боку через наголос на нормах, що передбачають застосування щодо громадян заходів примусу, і з іншого - підкреслюючи, що застосування примусу поліцією допускається лише за передбачених законом передумов у межах її завдань.
 
Тому створюючи закон "Про поліцію" український законодавець має вимагати, щоб діяльність поліції базувалась на об'єктивних підставах і наголошувати, що їх застосування має бути викликано абсолютною необхідністю. Відтак законодавець має належною мірою роз'яснити конкретні дії службовців поліції, що обмежують права і свободи громадян і обмежити такі дії у часі.
 
Цей закон має якомога гармонійніше регулювати співвідношення між компетенцією та повноваженнями поліції і, до певної міри, з огляду на здійснення керівних повноважень у межах поліції. Однак така гармонізація не нівелює специфічні риси кожного з видів поліцейської діяльності. Вона є лише важливим і ефективним інструментом оптимізації співпраці і координації зусиль між різними підрозділами системи поліції.
 
Взаємовідносини між поліцією і правами людини базуються на поняттях "захист" та "дотримання". Як би це банально не звучало для сучасних працівників міліції - захист прав людини - це одна з основних функцій поліції. Вона робить це у найбільш загальному вигляді через підтримання суспільного порядку таким чином, щоб населення могло користуватись всіма категоріями прав людини. Порушення суспільного порядку зменшує або взагалі унеможливлює здатність держави забезпечувати права людини.
 
Окрім того, частково через функціонування поліцейських структур держава здійснює своє правове зобов’язання щодо захисту конкретних прав людини, наприклад, право на життя.
 
В тому, що стосується "дотримання", то поліцейські повинні дотримуватись прав людини під час виконання своїх службових обов’язків. Іншими словами, оскільки захист прав людини є функцією поліції (а не міліції - оскільки міліцію було створено виключно для захисту інтересів держави), вимога дотримуватись прав людини визначає способи, за допомогою яких поліція має виконувати свої функції.
 
Кодекс поведінки поліцейських
 
Кодекс поведінки службовців органів правового порядку був підготовлений ООН 17 грудня 1979 року, № 34/169 який містить загальні та конкретні правила поведінки з таких питань, як застосування сили (стаття 3), конфіденційність (стаття 4), захист затриманих (статті 5 та 6), поведінка, якої слід дотримуватись у відповідь на неналежні дії колег (стаття 8).
 
Стаття 1 вимагає високого рівня почуття відповідальності та професійної підготовки і компетенції. Резолюція Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй, за якою було ухвалено цей Кодекс, вимагає, окрім іншого, щоб кожен підрозділ органів правопорядку репрезентував суспільство в цілому, ніс перед ним відповідальність і враховував потреби цього суспільства. Це є дуже позитивне зображення суті поліції та зв’язків підрозділів поліції з суспільством, якому поліція служить.
 
 
Наміри МВС України щодо губриду "поліції”, який воно планує вправадити в Україні у найблищі два роки
 
Як вже попередньо зазначалось, МВС перш за все планує:
 
- Створити Національну Поліцію України на основі сучасної міліції. Цей факт вказує на ніщо інше як на замилювання очей, адже реформа — це зміна, а не перезаміна. Неможливо зробити з міліціонера поліцейського! Прогнивші корупцією працівники міліції ставши АГЕНТАМИ ПОЛІЦІЇ у своїй діяльності і надалі впроваджуватимуть пост-радянські методи діяльності. Тут потрібна докорінна зміна ВСІХ працівників міліції - починаючи з керівництва, нова формація (бажано західна) і нові особи з особливими інтелектуальними даними та здібностями (Грузія - найкращий в цьому приклад). Українці вже давно очікують зникнення цього негативу, який міліція здобула собі за всі роки своєї діяльності. Реформа повинна бути реформою а не пародією. А оскільки будь яка реформа коштує чималих ГРОМАДСЬКИХ грошей - то і робити її слід відповідно!
 
- Цей "новий” орган за задумом першого заступника міністра ВС України п. Черниха і надалі забезпечуватиме основні правоохоронні функції (а не функції правового порядку), які вже сьогодні виконують структурні підрозділи МВС, а саме: забезпечення громадської безпеки, боротьба зі злочинністю, розслідування злочинів, забезпечення безпеки дорожнього руху + охорона прав і свобод громадян — остання належить виключно до компетенції поліції, а не міліції, оскільки міліція — це не поліція!
 
- Водночас, за словами п. Черних у складі національної поліції буде створено і Фінансову Поліцію (ФП). В практиці цілого західного світу ФП є органом правового порядку, яка є підпорядкована виключно Міністерству Економіки та Фінансів. Її діяльність спрямована на дотримання громадянами правового порядку та боротьбі з економічною злочинністю. В Україні ж натомість ФП і надалі залишатиметься під крилом МВСу.
 
- До "нововведень" відноситься і те, що національна поліція України складатиметься з кримінальної поліції, поліції громадської безпеки, фінансової поліції, транспортної поліції та навіть - спеціальної поліції. Поза увагою залишилась всім знана ДАІ! Перереформовувати її у дорожню поліцію ніхто і не збирається, як і замінити ПДР на Дорожній Кодекс.
 
- На наступному етапі "реформування МВС”, за словами п. Черних, планується створити Державне Бюро Розслідувань (ДБР) — аналог російському ФБР. Сергій Черних сказав, що це буде незалежний антикорупційний орган, наділений функціями проведення розслідування всіх типів злочинів, які скоюють високопоставлені посадові особи, працівники правоохоронних органів і судді. Окрім цього п. Черних додав, що така структура буде відповідати міжнародним стандартам (? - тобто російським - ред.) і нормам нового КПК (Кримінального процесуального кодексу) - (а не Кодексу поведінки поліцейських ООН, та законам про ПОЛІЦІЮ які існуують у західних країнах) - ред.
 
Здійснити позитивний та практичний етап "рефрмування” МВС планує починаючи з цього року і закінчити його у 2015 ріці. Тож як кажуть: "від міліції — в... міліцію”, адже професійний орган правового порядку чинному керівництву України аж ніяк не на руку як і не на руку самим сучасним "правоохоронцям”. Ця псевдореформа змінить лиш вивісні таблички...
 
А на закінчення варто додати, що Європейська конвенція з прав людини, що є одним з найбільш революційних чинних міжнародних документів, посідає центральне місце в європейській системі захисту прав людини. Приєднуючись до Конвенції, держави беруть на себе зобов’язання забезпечувати права, що викладені в ній, та передбачувати ефективний механізм запобігання порушенню прав людини на національному рівні. В разі, коли такі національні засоби захисту виявляються неефективними, особа має право звернутись до незалежного міжнародного Європейського суду з прав людини. Держави-учасниці погодились визнати обов’язковими для виконання рішення цього Суду. І Україна, яка ратифікувала цю конвенцію є також державою-учасницею!
 
Переглядів: 3137 | Додав: Правознавець | Рейтинг: 4.4/5
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Ми не співпрацюємо з українофобними, расистськими, порнографічними, піратськими та іншими аморальними сайтами. Відповідальність за достовірність фактів, цитат та інших відомостей, у тому числі і малюнків до статтей, у розділі новин, несуть автори публікацій, що містять гіперпосилання на джерело. Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на Інформаційне агентство УНІАН, суворо забороняється. При передруку наших матеріалів посилання (для Інтернету - гіперпосилання) на italawguide.at.ua обов’язкове.
Всі права застережено © 2010-2018