Передачі українською мовою виходять у середу з 08:00 до 09:00
Image and video hosting by TinyPic

L'UCRAINA E' AI CONFINI СON L'UNIONE EUROPEA E NON AI CONFINI CON L'EUROPA! 
УКРАЇНА - ЦЕ ЄВРОПА І МЕЖУЄ З ЄС, А НЕ ЗНАХОДИТЬСЯ НА МЕЖІ З ЄВРОПОЮ!


Четвер, 19.04.2018, 15:20

Четвер, 19.04.2018, 15:20

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ
НАВІГАЦІЯ
TICKET online
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
FRIENDS&PARTNERS
СТАТИСТИКА
UniCredit інформує
СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА
ТРУДОВА МІГРАЦІЯ
НАША КНОПКА

АКТУАЛЬНІ ВІДЕО
Вхід

Головна » 2012 » Лютий » 16 » НІСД при президентові України намагається принизити Світовий Конґрес Українців
10:08
НІСД при президентові України намагається принизити Світовий Конґрес Українців
 
 На офіційному веб-сайті Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, що є базовою науково-дослідною установою аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, подається рекомендація тлумачити Світовий Конґрес Українців (СКУ) не як міжнародну координаційну надбудову, що представляє інтереси української діаспори, а "максимум як виразника позиції тільки певної частини, або, скоріше, певних кіл української діаспори”.
 
У аналітичній записці під назвою "Технології забезпечення інформаційної конкуреноздатності держави в сучасному світі: висновки для України” йдеться про те, що: "В даній ситуації СКУ слід тлумачити максимум як виразника позиції тільки певної частини, або, скоріше, певних кіл української діаспори. В стратегічному плані найбільш ефективною є політика розширення впливу Української держави на громади українців через усі існуючі їхні об’єднання та організації. Провідником такої політики традиційно є Українська Всесвітня Координаційна Рада (УВКР)”.
 
Щодо так званої "даної ситуації” подається наступне роз’яснення:
 
Від початку поточного року Світовий Конгрес Українців (СКУ), що позиціонується як "найвища координаційна громадська надбудова усіх організованих українців, які опинилися або народилися у діаспорі” […], в особі свого Президента Евгена Чолія систематично виступає з заявами (у тому числі – в рамках засідання комітету парламентського співробітництва "ЄС Україна”), зміст яких прямо дискредитує дії чинної української влади в очах європейської та світової спільноти. Зокрема, були оприлюднені такі заяви:
 
[...] Загальнопризнано, що нинішні владні структури в Україні переслідують політичних опонентів та здійснюють на них тиск; [...] ці переслідування продовжуються; [...] Широко поінформовано, що українські незалежні засоби масової інформації та університети зазнали переслідування з боку українських владних структур [...];
 
[...] нищівний курс владних структур України щодо україномовної освіти в Луганській та Донецькій областях [...];
 
Світовий конгрес українців закликає міжнародне співтовариство [...] засудити неприпустимий антидемократичний тиск, який здійснюється на політичних опонентів в Україні (з офіційної заяви, надісланої в тому числі: верховному комісару ООН з прав людини Наванатем Піллай (Navanethem Pillay), директору Бюро демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ Джанезу Ленарчику (Janez Lenarcic), голові підкомітету Європарламенту з питань прав людини Хейді Хауталі (Heidi Hautala), комісару Ради Європи з прав людини Томасу Гаммарбергу (Thomas Hammarberg) [...].
 
[...] Насамперед ідеться про Світовий Конгрес Українців (СКУ), що протягом поточного року виступив з низкою офіційних заяв та звернень до високопосадовців ООН, ЄС та ОБСЄ. Їх зміст вочевидь виходив за межі конструктивної критики по відношенню до дій чинної української влади, прямо дискредитуючи її в очах європейської та світової спільноти [...].
 
З повним змістом аналітичної записки можна ознайомитись за адресою: http://www.niss.gov.ua/articles/466/ .
 
"Світовий Конґрес Українців закликає владні структури України прислухатись до його звернень, які співзвучні з позицією міжнародного співтовариства. Замість намагатись принизити авторитет Світового Конґресу Українців, який уже 45 років представляє інтереси багатомільйонної української діаспори, владні структури України повинні змінити їхній теперішній курс і активно працювати, щоб Україна ставала дійсно демократичною європейською державою”, - заявив президент Світового Конґресу Українців Євген Чолій.
 
Світовий Конґрес Українців є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад двадцяти (20) мільйонів українців. Світовий Конґрес Українців об’єднує в своєму складі українські організації із тридцяти двох (32) країн та підтримує зв’язки з українцями ще тринадцяти (13) країн. Заснований у 1967 р. як неприбуткова організація, у 2003 р. Світовий Конґрес Українців був визнаний неурядовою організацією у Економічній та Соціальній Раді Організації Об’єднаних Націй зі спеціальним консультативним статусом.
 
 THE NATIONAL INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES UNDER THE PRESIDENT OF UKRAINE ATTEMPTS TO MARGINALIZE THE UKRAINIAN WORLD CONGRESS
 
On the official web site of the National Institute for Strategic Studies under the President of Ukraine, the main scientific research agency which prepares analytical forecasts to guide the activity of the President of Ukraine, a recommendation is made to describe the Ukrainian World Congress (UWC), not as an international coordinating body representing the interests of the Ukrainian diaspora, but rather, [unofficial translation] "at best, as a representative of only a specific segment, or more accurately, certain circles of the Ukrainian diaspora.”
 
In an analysis entitled [unofficial translation] "The technology of securing Ukraine’s informational competitiveness in today’s world: conclusions for Ukraine,” it is stated that: [unofficial translation] "In the current situation, the UWC ought to be described, at best, as a representative of only a specific segment, or more accurately, certain circles of the Ukrainian diaspora. From a strategic perspective, most effective is the policy of expanding the Ukrainian state’s influence on Ukrainian communities through existing associations and organizations. The leader in furthering this policy has traditionally been the Ukrainian World Coordinating Council (Ukrayins’ka Vsesvitnya Koordinatsiyna Rada - UVKR).” With respect to the so-called "current situation,” the following explanation is given:
 
[unofficial translation] Since the beginning of the current year the Ukrainian World Congress (UWC), which positions itself as the "highest community coordinating body representing all organized Ukrainians who emigrated to or have been born in the diaspora” [...], chaired by its President Eugene Czolij, systematically makes public statements (including during a meeting of the EU-Ukraine Parliamentary Cooperation Committee), the contents of which clearly discredit the activities of the current Ukrainian government authorities in the eyes of the European and international communities. Specifically, the following public statements were made:
 
[...] It is widely recognized that Ukraine’s opposition politicians have been targeted and are being persecuted by Ukraine’s current leadership; [...] this persecution persists; [...] It has been widely reported that Ukraine’s independent media outlets and universities have been targeted by Ukrainian state authorities [...];
 
[...] the destructive course of Ukrainian government bodies on Ukrainian language education in the Luhansk and Donetsk oblasts [...];
 
The Ukrainian World Congress calls upon the international community [...] to denounce the deplorable and undemocratic pressure exerted on political opponents in Ukraine (from an appeal to the UN High Commissioner for Human Rights Navanethem Pillay, OSCE Director of the Office for Democratic Institutions and Human Rights Janez Lenarcic, Chair of the European Parliament Subcommittee on Human Rights Heidi Hautala, Council of Europe Commissioner for Human Rights Thomas Hammarberg) [...].
 
[...] The main issue is that the Ukrainian World Congress (UWC) has, throughout the current year, issued a series of official statements and appeals to high ranking officials of the UN, EU and OSCE, the content of which clearly overstepped the bounds of constructive criticism with respect to the activities of the current Ukrainian government authorities, clearly discrediting them in the eyes of the European and international communities [...].
 
The entire analysis is available at: http://www.niss.gov.ua/articles/466/ .
 
"The Ukrainian World Congress calls upon Ukrainian government authorities to heed its appeals which are consistent with the position of the international community. Instead of attempting to marginalize the Ukrainian World Congress, which has represented the interests of the multi-million Ukrainian diaspora for 45 years, Ukrainian government authorities should change their current course and work actively toward making Ukraine a truly democratic European State", asserted Ukrainian World Congress President Eugene Czolij.
 
The Ukrainian World Congress is an international coordinating body for Ukrainian communities in the diaspora representing the interests of over twenty (20) million Ukrainians. The Ukrainian World Congress has member organizations in thirty-two (32) countries and ties with Ukrainians in thirteen (13) additional countries. Founded in 1967 as a non-profit corporation, the Ukrainian World Congress was recognized in 2003 as a non governmental organization (NGO) by the United Nations Economic and Social Council with special consultative status.
 
UKRAINIAN WORLD CONGRESS
145 Evans Ave., Suite 207
Toronto, ON
M8Z 5X8 Canada Tel. (416) 323-3020
Fax (416) 323-3250
website: www.ukrainianworldcongress.org
 
Переглядів: 423 | Додав: Правознавець
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Ми не співпрацюємо з українофобними, расистськими, порнографічними, піратськими та іншими аморальними сайтами. Відповідальність за достовірність фактів, цитат та інших відомостей, у тому числі і малюнків до статтей, у розділі новин, несуть автори публікацій, що містять гіперпосилання на джерело. Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на Інформаційне агентство УНІАН, суворо забороняється. При передруку наших матеріалів посилання (для Інтернету - гіперпосилання) на italawguide.at.ua обов’язкове.
Всі права застережено © 2010-2018